Actes

El Plenari de l’Ajuntament és sens dubte l’òrgan del govern municipal més important i és per això que els seus acords, registrats en les Actes Municipals que s’estenen després de cada Plenari, cobren una importància cabdal. En décadass anteriors, moltes vegades els Acords Plenaris són l’únic testimoniatge documental que es conserva dels assumptes tractats per l’administració municipal.

Et presentem ací les primeres actes dels Plenaris Municipals després de la Guerra Civil. Amb anterioritat no es disposa de cap, atès que l’Arxiu Municipal va ser incendiat juntament amb el mobiliari de l’Ajuntament en l’estiu de 1936.