Cartells

Els cartells són productes netament publicitaris amb els quals es promou un esdeveniment o activitat. Són objectes que difícilment es conserven atès que la seua funció acaba quan es realitza l’acte que publiciten. Però amb el temps cobren un especial valor testimonial i gràfic gens menyspreables.

És cert que fins fa uns anys, aquesta secció no tènia presencia en l’Arxiu Municipal, però amb tenacitat i una mica de paciència es vénen aconseguint materials relativament antics i especialment els més recents. D’aquests últims cal dir que si no els guardem ara difícilment cobraran interès i valor en anys esdevenidors.

Ací et presentem una selecció dels cartells que conservem.