Ràdio Manises

Arran de la publicació del llibre “Ràdio Manises 1955 – 1965 (Haz i Envés) de José María Hurtado Ríos el 15 de gener 2002, l’autor va fer efectiva la donació de la documentació obrant en el seu poder sobre la seua activitat en l’emissora i que li va servir com a base per a la investigació prèvia a la redacció del llibre.

Aquests documents i alguns més de l’Arxiu de la Falange a Manises i del propi Arxiu Municipal, conformen l’inici d’aquesta sèrie dedicada a la Ràdio a Manises. I només és el principi, atès que la ràdio ha continuat estant molt present a Manises amb la creació de Ràdio Lluna i amb l’actual Ràdio Manises 105.7 de la F.M.