Fons José María Catalá Gimeno

Josep Maria Català Gimeno (Manises, 1920 – 2011), poeta autodidacta va ser guanyador de nombrosos premis literaris. La seua faceta d’escriptor en valencià li va guanyar unes quantes enemistats que no van menyscabar mai el seu amor per la literatura, pel seu poble i les seues gents. Va redactar nombroses cròniques sobre costums i tradicions de Manises, de les quals tan sols algunes han vist la llum a través de les seues publicacions en programes de festes i revistes de caràcter local i autor de diversos llibres. La família, després de la seua defunció l’11 de juny de 2011 va voler que parteix de la seua obra i arxiu personal formara part de l’Arxiu Municipal, institució per la qual ell sentia molt d’afecte.