Rafael Belda Linares, Aviador

Rafael Belda Linares, Nascut en el si d’una família treballadora en la població d’Aiora (València) el dia 24 de febrer de 1915. És va traslladar al costat de la seua família a València en 1916 a causa del lloc de treball del seu pare en “La Papelera Levantina” de Monllor , Cresp i Cia, situada en el barri de Marxalenes . En 1918 és van traslladar a Mislata, perquè el seu pare va obtenir el permís de conduir nª 16 de València, la qual cosa li va suposar una millora laboral en treballar en el sector del transport per a la “Papelera Miquel y Costas & Miquel” (En el futur Papelera Payá).


Ja en 1922, la família és va traslladar a Manises, habitant al carrer Major, just al costat del conegut Reten Municipal. Aquesta nova etapa venia servida per l’actitud emprenedora i empresarial del cap de família: Francisco Belda Landete, el qual va posar en marxa la primera línia d’autobús Manises – València. En 1936 disposaven de taller, automòbils, una gasolinera, una fabrica de ceràmica i una línia d’autobús amb capacitat per a 30 passatgers.


En el si d’una família treballadora i acomodada, Rafael va obtenir la seua Afiliació Militar el 2 d’abril de 1936 per crida al servei. Després d’haver treballat de traginer o carreter, conductor i mecanògraf a l’Ajuntament de Manises, és va presentar a la crida de pilots de l’Arma d’Aviació de l’Exèrcit de la República en un hotel de Múrcia, on és van presentar 3.000 aspirants, dels quals 200 van optar al curs de pilots en la Base Aèria de San Javier (Múrcia) al novembre de 1936.


Durant els seus serveis de pilot, va ascendir a Sergent i posteriorment a Tinent pels combats mantinguts contra l’aviació italiana i nacional; derrocant 10 avions enemics, La destrució d’una Bateria Antiaèria a l’Ebre i la detenció d’un Comandant italià al posar les rodes del seu avió Policarpov I-15 “Camús” sobre les ales del Fiat CR 32 “Chirri”, obligant-ho a aterrar en l’aeròdrom de Manises, base de la qual era el Cap de la 3a Esquadrilla del Grup 26 denominada “La Patrulla Campesina”.


Rafael Belda va morir en xocar en combat contra un aparell enemic a Amposta (Tarragona) el matí del 10 d’octubre de 1938.

Aquesta secció ha sigut possible gràcies a la dedicació de José Ricardo Vento Belda, nebot de l’aviador qui ha conservat la memòria del seu oncle i investigat sobre ell per a salvaguardar la memòria d’aquest manisero. L’any 2016 va donar a l’Arxiu Municipal de Manises els fons que conservava.