Memories de la gestió municipal

El Governador Civil i Cap Provincial del Moviment va dictar una Circular amb data 29 de novembre de 1943, per la qual s’obligava als Alcaldes i Secretaris de la província al fet que rendira la memòria anual comprensiva de la gestió municipal durant l’exercici el curs del qual acaba.

Des de llavors, els successius secretaris han complit amb aquesta obligació, aportant amb ella uns documents en format dossier que reflecteixen fidelment el funcionament i gestió dels interessos públics i municipals en tots els seus àmbits: administratiu, polític, pressupostari, esportiu, escolar, estadístic, patrimonial… Amb ells, fer simplement una ullada a l’any en curs, resulta molt fascinant i enriquidor