Col·lecció fotogràfica família Taberner Giner

El 9 de gener de 2021, Pilar Taberner visitava el nostre arxiu amb la finalitat de fer-nos arribar unes quantes fotografies pertanyents al fons familiar. Després de la seua selecció i digitalització, aquesta coleccción abasta en general aspectes de la vida familiar que transcendeixen amb la seua incorporació als fons municipals, cap a la construcció de la història de Manises, en la qual els seus habitants són protagonistes indispensables.