Fons Boil. Senyors de Manises

Des de l’any 1304 fins a la supressió dels Senyorius pel Reial Decret Llei de 2 de febrer de 1837, Manises va ser propietat de la família Boil de la Scala. Aquesta família va tenir una gran implicació en altres territoris valencians especialment per estratègies matrimonials, amb la finalitat de mantenir i acréixer el patrimòni familiar.

Aquest fons propietat de la Diputació de València està cedit en depòsit a l’Arxiu Municipal de Manises i conté no sols documentació relativa a Manises, sinó de moltes altres localitats del territori valencià en el qual la família tenia interessos patrimonials.