Album fotogràfic Municipal

Curiosament, aquesta col·lecció és de molt recent creació. Fins fa uns anys, les fotografias que l’Ajuntament generava per a les seues publicacions i la pròpia gestió d’actes protocol·laris, no tenien presència en l’Arxiu Municipal. Però aquesta anomalia amb el temps s’ha esmenat fins a tenir una bona mostra d’això des dels anys 80 del segle passat.

En aquesta col·lecció s’agrupen exclusivament fotografies que bé per gestió pròpia de l’Ajuntament o a través de col·laboradors externs, testimonien la vida pública de la ciutat. Abastant així actes protocol·laris, festius, polítics, religiosos i de qualsevol altra índole vinculada al municipi.