Falles de Manises

Les Falles sense cap dubte són l’element festiu més generalitzat a València. A Manises també tenen l’arrelament que en altres poblacions, ja des de principis del segle XX. Una primera etapa en els primers decennis del segle XX fins a l’inici de la Guerra Civil en la qual tot acaba fins a meitat de segle. Tornant en un parell d’exercicis a ressorgir amb la Falla El Petardo. Ja en 1970, amb la Falla Manises, s’inicia i consolida la festa fallera a Manises, amb la consecutiva creació de comissions falleres fins a l’actualitat.

En aquesta secció es mostra documentació des dels orígens de la festa fallera, amb llibrets, fotografies i diferents monografics sobre aquesta.