Cercador retalls de premsa

En 1986 comencem la recopilació de les notícies, cròniques i anuncis que es publicaven de Manises en la premsa diària, especialment Levante-EMV i Las Provincias. A poc a poc vam anar incorporant altres fonts de caràcter nacional, comarcal i local fins a conformar una col·lecció de diversos milers de retalls. Afegint al seu torn retalls més antics que localitzem en altres fons com el de José María Moreno Royo.

Antigament les notícies eren retallades i pegades sobre fulles en blanc, però nosaltres prenem la decisió de guardar les notícies a pàgina sencera, perquè no es perden les dades de publicació i al seu torn, mostrar l’entorn immediat en el qual es publiquen.