Col·lecció fotogràfica família Treviño Arocas

A principi dels anys 2000, Francisca Treviño Arocas ens va fer arribar alguns àlbums familiars i un xicotet paquet de documents pertanyents al seu fons familiar. Després de la selecció i digitalització, aquesta coleccción abasta aspectes de la vida familiar, social i laboral que transcendeixen amb la seua incorporació als fons municipals, cap a la construcció de la història de Manises, en la qual els seus habitants són protagonistes indispensables.