Col·lecció fotogràfica família Benlloch Valldecabres

El 18 de desembre de 2017, Consuelo Teresa Benlloch Valldecabres, a través del seu fill Pau Olmos, ens va fer arribar una interessant mostra de les fotografias que componen el seu àlbum familiar. Després de la seua selecció i digitalització, aquesta coleccción abasta en general aspectes de la vida familiar que transcendeixen amb la seua incorporació als fons municipals, cap a la construcció de la història de Manises, en la qual els seus habitants són protagonistes indispensables.