CENTENARI DE CIUTAT HISTÒRICA

Amb motiu de la celebració del Centenari del Títol de Ciutat històrica, atorgat pel Rei Alfons XIII el 22 de dicimebre de 1924, i comptant amb la col·laboració especial de l’Associació Fotogràfica de Manises (AFM), l’Arxiu Municipal ha preparat una selecció de fotografies de dècades passades sobre la qual l’AFM ha executat un valuós treball de captació d’imatges de l’estat actual.

El projecte conté 33 retrografías i ha abastat en la mesura que siga possible tot l’espai urbà de Manises.